جمعه، 15 آذر 98

پرداخت غرامت بیمه گذاران استان مرکزی

پرداخت غرامت بیمه گذاران استان مرکزی

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی گفت: پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال غرامت به بیمه گذاران بخش کشاورزی این استان پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ رضایی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی گفت: پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال غرامت به بیمه گذاران بخش کشاورزی این استان پرداخت شد.

رضایی افزود: تمامی غرامت های بخش کشاورزی استان مرکزی که در سال زراعی جاری برای بیمه گذاران این بخش در استان به تائید رسیده بود پرداخت و تسویه شد.

وی ادامه داد: میزان غرامت پیش بینی شده از خسارت سرما، سیل و تنش خشکی در بخش باغبانی و زراعت در سال زراعی جاری، حدود ۳۰ میلیارد ریال است.

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی گفت: بیش از ۴۵ هزار هکتار از کشت های زراعی و باغی استان مرکزی تحت حمایت صندوق بیمه کشاورزی قرار دارند.

رضایی افزود: بیش از ۳۸ هزار هکتار از محصولات زراعی و هفت هزار هکتار از باغ های استان مرکزی در سال زراعی جاری با حمایت های دولت و مشارکت کشاورزان و باغداران زیرپوشش حمایتی بیمه کشاورزی قرار دارند.

وی ادامه داد: هفت هزار بهره بردار بخش تولیدات باغی و زراعی در استان مرکزی تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارند.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید