سه شنبه، 06 اسفند 98

حضور قائم مقام وزیر در صندوق بیمه کشاورزی

حضور قائم مقام وزیر در صندوق بیمه کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، شانزدهم اردیبهشت ماه 98، صندوق بیمه میزبان مهندس جوادی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس بود.

در این بازدید، مهندس جوادی، ضمن حضور دراتاق پایش و راهبری سامانه جامع بیمه کشاورزی با استماع توضیحات قائم مقام و اعضاء هیأت مدیره صندوق، بر حمایت و توسعه هرچه بیشتر این سامانه ملی که قابلیت راهبری وپایش 24ساعته اجرای عملیات بیمه ای رادرسراسر کشور دارد، تأکید نمود.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید