سه شنبه، 28 خرداد 98

بیش از 1000 میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت شد

صندوق بیمه کشاورزی:

بیش از 1000 میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت شد

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، از تاریخ پانزدهم فروردین تا دهم اردیبهشت ۹۸،  بیش از هزارمیلیارد ریال غرامت  به بیمه گذاران پرداخت شده است.
شایان ذکر است، اکیپ های تخصصی ارزیابی خسارات بیمه کشاورزی، بی درنگ پس از رویداد سیل اخیر در مناطق آسیب دیده از سیل، حضور یافته و امر ارزیابی فنی خسارات را همچنان ادامه می دهند، علاوه بر حضور عملیاتی تیم های فنی ارزیابی خسارت، برای نخستین بار در کشور، با بهره گیری از تصاویر ماهوارهای و فن آوری های نوین مبتنی بر(GIS) و همچنین سنجش از دور (RS)، سرعت ارزیابی ها، افزایش یافته و پرداخت غرامات نیز با جدیت ادامه دارد.
صندوق بیمه کشاورزی، با الگوی بیمه متمرکز (Core Insurance) و با برخورداری از سامانه جامع و برخط بیمه کشاورزی دانش بنیان، در نهایت، سرعت، دقت و شفافیت،امکان راهبری و پایش تمامی تراکنش های مالی در سطح کشور را دارد و از این روی پرداخت غرامات در کوتاه ترین زمان انجام می شود.
در پایان تاکید می شود  بهره برداران بخش کشاورزی در طی سال، با مراجعه به نزدیک ترین شعبه بانک کشاورزی یا دفاترنمایندگی بیمه کشاورزی، نسبت به تهیه بیمه نامه اقدام تا در هنگام رخداد سیل، تگرگ، خشکسالی، سرما و یخبندان و بیماری های دام و طیور و زنبورعسل، در نخستین فرصت، خسارت آنان، پرداخت گردد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید