شنبه، 16 آذر 98

خسارت سیل بیمه گذاران بررسی و پرداخت می شود

خسارات سیل بیمه گذاران بررسی و پرداخت می شود

صندوق بیمه کشاورزی ضمن ابراز همدردی با خسارت دیدگان، جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز در سیل اخیر استان های آسیب دیده را تسلیت عرض نموده و به منظور بررسی میزان خسارات وارده به بیمه گذاران مناطق سیل زده، نسبت به اعزام فوری اکیپ های تخصصی ارزیابی خسارت اقدام نمود.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، به محض پیش بینی رخداد سیل در برخی مناطق و استان های کشور، اکیپ های تخصصی ارزیابی خسارت، تشکیل و پس از وقوع این بلیه طبیعی، بررسی خسارات سیل کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی که پیش تر بیمه نامه تهیه کرده اند، آغاز شده است.

از همه بیمه گذاران دعوت می شود برای تسهیل فرآیند بررسی خسارت واحد تولیدی خود اعم از مزارع، باغ ها، استخرهای پرورش ماهی، بی درنگ به نزدیک ترین شعبه بانک کشاورزی یا دفاترخدمات بیمه کشاورزی، مراجعه فرمایند.

بدیهی است، امر بررسی تخصصی خسارات با دقت کامل و براساس عوامل خطر تحت پوشش و میزان تعهدات درج شده در بیمه نامه های صادره در حال انجام است.

در پایان از عموم کشاورزان شریف دعوت می شود، برای فعالیت تولیدی خود بیمه نامه تهیه نمایند تا در هنگام رخداد خسارت، امکان جبران بخشی از خسارات از طریق سازوکار بیمه کشاورزی فراهم باشد.

روابط عمومی وبین الملل

صندوق بیمه کشاورزی

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید