يكشنبه، 06 مهر 99

تحولی نوین در توسعه بیمه چغندرقنـد در کشور

تحولی نوین در توسعه بیمه چغندرقنـد در کشور

تفاهم نامه صندوق بیمه کشاورزی و انجمن صنفی کارخانه های قنـد و شکر ایران مبادلـه شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در پی جلسات قبلی که با حضور سه جانبه معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنفی کارخانه های قنـد و شکر ایران و صندوق بیمه کشاورزی با اتفاق نظر در مورد توسعه پوشش حمایتی بیمه کشاورزی و تثبیت درآمد کشاورزان،برگزار شده بود.

در واپسین روزهای کار و فعالیت درسال جاری، صبح امروز شنبه بیست وپنجم اسفند97 تفاهم نامه توسعه بیمه زراعت چغندرقنـد و تثبیت درآمد کشاورزان چغندرکار کشور به توشیح دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی و مهندس بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه های قنـد و شکر ایران رسید.

به موجب این تفاهم نامه که در محل ستاد صندوق بیمه کشاورزی،مبادله گردید،پیش بینی می شود تحولی بزرگ در حمایت از زراعت چغندرقنـد در کشور و تثبیت درآمد کشاورزان چغندرکار در کشور ایجاد گردد.

در این تفاهم نامه موضوعات مهمی ازجمله تهیه و ارائه بسته های مدیریت ریسک و اعمال تخفیف نیز درج گردیده که به عنوان سازوکار تشویقی در جهت توسعه تولید این کالای ضروری در کشور به شمار می رود.

گفتنی است، صندوق بیمه کشاورزی ضمن تعامل نزدیک با بخش خصوصی و تشکل ها آمادگی دارد با الگوی مشابه در محصولات دیگر نیز این تفاهم نامه ها را تنظیم،مبادله و اجرایی سازد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید