جمعه، 20 تير 99

وزارت جهاد کشاورزی به بیمه کشاورزی معتقد است و از اجرای این طرح ملی حمایت می کند

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی:

وزارت جهاد کشاورزی به بیمه کشاورزی معتقد است و از اجرای این طرح ملی حمایت می کند

نشست مشترک توسعه بیمه چغندر قند با حضور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی صبح امروز 14 اسفند 97، نشست مشترک توسعه بیمه چغندر قند با حضور مهندس عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح زراعت چغندر قند، معاونان زراعت سازمان های جهاد کشاورزی، سندیکا و شماری از مدیرات ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی در سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید.

در این نشست نخست دکتر محمدابراهیم حسن نژاد طی سخنانی، گزارشی از وضعیت بیمه در کشور ارائه نمود و به اهتمام نظام بیمه کشاورزی به اجرای دقیق، صحیح و فراگیر بیمه از طریق پایش مزارع و به کارگیری ابزارهای دیجیتال ازجمله سامانه جامع بیمه کشاورزی پرداخت و افزود: به منظور حمایت از توسعه کشت چغندر قند درکشور،امکان پرداخت غرامت در گزینه مورد نظر در بیمه چغندر قند تا 200 میلیون ریال در هر هکتار نیز وجود دارد که این امر آسایش خاطر بیمه گذاران را در پی خواهد داشت.

در ادامه مهندس عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ضمن تقدیر از حرکت و اقدامات ارزشمند بیمه کشاورزی اظهار داشت: بیمه کشاورزی ابزار حمایتی شناخته شده در جهان است و وزارت جهاد کشاورزی به بیمه کشاورزی معتقد است و از اجرای این طرح ملی حمایت می کند.

گفتنی است در سایر کشورهای جهان نیز بیمه های کشاورزی با حمایت مستقیم دولت ها از تولید در بخش کشاورزی حمایت می کنند.

این نشست با بازدید از "سامانه جامع بیمه کشاورزی" که اجرای برخط بیمه کشاورزی در کشوررابه عهده دارد،پایان یافت.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید