دوشنبه، 28 مرداد 98

حمایت نمایندگان مجلس از بیمه کشاورزی

حمایت نمایندگان مجلس از بیمه کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، بر اساس حکم قانون برنامه ششم توسعه کشور، اعتبارات حق بیمه سهم دولت می باید به صورت صددرصد تخصیص یافته در قالب ردیف بودجه ای مستقل در بودجه سالانه کشور دیده و تصویب شود.

اکنون که قانون بودجه سال 98، توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در حال بررسی می باشد، ذکر این نکته ضروری است که بیمه کشاورزی،همواره و به ویژه در سال پیش روی می تواند در قالب مدیریت ریسک تا حد مؤثری از بروز بحران، در حیطه ریسک های مالی بخش کشاورزی بکاهد.

آنچه در پی می آید اظهار نظر شماری از رئیسان کمیسیون های تخصصی مجلس و نمایندگان  است که در مورد نقش و چرایی لزوم افزایش اعتبارات بیمه کشاورزی در رسانه ها درج شده است:

 

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید