پنجشنبه، 11 خرداد 02

حضور استانی مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی

حضور استانی مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی

قائم مقام و اعضاء هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی در سفری استانی وضعیت بیمه کشاورزی در استان فارس را بررسی نمودند.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی روز شنبه ششمین روز از بهمن 97، استان فارس مقصد مدیران ارشد بیمه کشاورزی کشور بود تا در ادامه سفرهای استانی از نزدیک روند اجرای بیمه کشاورزی را در این استان بررسی نمایند.

دکتر محمد ابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی به همراه مهندس سعیدی و دکتر ابراهیمی پاک اعضاء هیأت مدیره و دو تن از مدیران ستادی در این مأموریت حضور داشتند.

در آغاز این دیدار جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان فارس در محل سازمان جهاد کشاورزی این استان با حضور دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و شماری از مدیران استانی و مشارکت فعال تشکل های بخش کشاورزی و دیگر اعضاء برگزار گردید و به تفصیل سیاست های نوین بیمه در زمینه حمایت نظام مند از بخش کشاورزی بیان شد و به پرسش های مطرح شده پاسخ گفته شد.

در ادامه این دیدار مدیران ارشد بیمه کشاورزی با حضور در بخش اقیانوس شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با امکانات این مرکز آشنا شدند و سپس جلسه ای برای تشریح طرح های فن آوری های نوین و چگونگی ارتباط سامانه های موجود با سامانه جامع بیمه کشاورزی تشکیل و موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است در طول سال مدیران و کارشناسان ستادی صندوق بیمه کشاورزی حضور و ارتباط مستمری با بدنه تولیدی بخش کشاورزی دارند و به عنوان فرصتی در جهت خدمت مضاعف به جامعه شریف کشاورزان ایران از آن بهره می برند.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید