سه شنبه، 01 مرداد 98

جلسه کارگروه مشترک بیمه پذیری زراعت پنبه برگزار شد

جلسه کارگروه مشترک بیمه پذیری زراعت پنبه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح بیست و ششمین روز از دی ماه 97، سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی میزبان شماری از مدیران ستادی و استانی مرتبط با زراعت پنبه از وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه های تولیدی بود.

دراین جلسه که با هدایت دکتر ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی و با حضور مدیران و کارشناسان اداره کل بیمه زراعت صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت عملکردی بیمه پنبه در کشور موضوعات مرتبط با توسعه بیمه پنبه به منظور حمایت از زراعت مهم در کشور بحث و بررسی شد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید