سه شنبه، 28 خرداد 98

برگزاری کارگاه آموزشی هواشناسی کشاورزی در صندوق بیمه کشاورزی

برگزاری کارگاه آموزشی هواشناسی کشاورزی در صندوق بیمه کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی با توجه به ارتباط نزدیک موضوعات اقلیمی و پارامترهای هواشناختی در رخداد خسارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، کارگاه آموزشی هواشناسی کشاورزی با حضور دکتر ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره و شماری از مدیران و کارشناسان ستادی صندوق بیمه کشاورزی در بیست و پنجمین روز از دی ماه جاری در سرای گفتگوی صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید.

مدرس دوره مهندس مسعود حقیقت از سازمان هواشناسی بود که به تفصیل موضوعات مرتبط را با مشارکت شرکت کنندگان به بحث و بررسی گذاشت.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید