جمعه، 20 تير 99

مجمع مشورتی کارگزاران نظام بیمه کشاورزی برگزار شد

مجمع مشورتی کارگزاران نظام بیمه کشاورزی برگزار شد

صبح چهارشنبه 19 دی ماه 97، نشست مشترک مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی با حضور اعضاء شوراهای مشورتی کارگزاران بیمه کشاورزی در محل سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این هم اندیشی، نمایندگان کارگزاران بیمه کشاورزی سراسر کشور، به عنوان بازوی اجرایی عملیات بیمه کشاورزی در پهنه پهناور اقلیم متفاوت کشور، از مسائل و موضوعات پیش روی عرصه اجرای بیمه کشاورزی، سخن گفتند.

در ادامه این نشست صمیمی مهندس حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، با اشاره به تنگناها و مضایق تأمین بودجه لازم برای اجرای صحیح و کامل عملیات بیمه کشاورزی در کشور از پی گیری مجدانه و مستمر مدیران ارشد صندوق بیمه مبنی بر تأمین منابع مالی مورد نیاز خبر داد.

وی همچنین با اشاره به پیچیدگی های فعالیت در عرصه های متفاوت بخش کشاورزی در ایران از قابلیت ها و توانایی های سامانه جامع بیمه کشاورزی (CS) در راهبری نظام بیمه کشاورزی، شفافیت مالی در منابع و مصارف، گزارش گیری برخط و رصد برلحظه برنامه ها و سیاست های کلان بیمه کشاورزی سخن گفت: و همکاری و تلاش عموم کارگزارن را در موفقیت و تحقق اهداف و برنامه های صندوق بیمه کشاورزی بسیار حائز اهمیت برشمرد.

گفتنی است پس از شکل گیری شوراهای مشورتی کارگزاران بیمه کشاورزی سراسر کشور در صندوق بیمه کشاورزی، چندین نشست با حضور قائم مقام، اعضاء هیأت مدیره و مدیران ذیربط در این زمینه به منظور همسوسازی افکار در برنامه ریزی های آتی صندوق بیمه در راستای حفظ حقوق بیمه گذاران برگزار شده است.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید