پنجشنبه، 03 فروردين 02

۴۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین زیر چتر بیمه کشاورزی

۴۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین زیر چتر بیمه کشاورزی

۴۲ هزار و ۳۲۴هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از این میزان اراضی کشاورزی بیمه شده، ۳۹هزار و ۱۸۶هکتار مزارع کشاورزی گندم است.

به گفته بنیادی، ۲۱هزار و ۵۲۰هکتار از مزارع کشاورزی جو استان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته است.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید