دوشنبه، 28 مرداد 98

بخش کشاورزی سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال خسارت می بیند

بخش کشاورزی سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال خسارت می بیند

عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: حوادث طبیعی و غیر مترقبه سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی ایران خسارت وارد می کند.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از پایگاه خبری آب و غذا، دکتر ابراهیمی پاک در جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان آذربایجان شرقی، خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی ابتدای امسال به علت سرمای دیر رس بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال متحمل خسارت شد.

وی با اشاره به اینکه دولت در ماده ۱۲ قانون بیمه محصولات کشاورزی در حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بیمه محصولات زراعی و باغی پیش بینی کرده است، اظهار داشت: به طور تقریب بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال نیز از حق بیمه تامین شده و در مجموع با ۲۰ هزار میلیارد ریال باید خسارات وارده بر این بخش مدیریت شود.

وی افزود: سهم دولت در بیمه محصولات کشاورزی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، که این مسئله موجب نارضایتی در پرداخت غرامت به خسارت دیدگان شده است.

عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی اظهار داشت: خطر پذیری در بیمه کشاورزی بسیار بالا است و بیمه های تجاری حاضر به پذیرفتن این ریسک نیستند.

دکتر ابراهیمی پاک ادامه داد: از سال ۱۳۶۳ تا کنون ۶۰ تا ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت و بقیه توسط بیمه گذار پرداخت می شود که بر حسب نوع محصول متغیر و متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و سیستان و بلوچستان امسال در بسترخشکی و خشکسالی و زیر خط قرمز قرار دارند، گفت: آذربایجان شرقی بالای ۲۰ درصد خشکسالی دارد و این مسئله می تواند در آینده خسارات سنگینی بر بخش کشاورزی استان وارد کند.

وی همچنین با بیان اینکه در سال زراعی ۹۶-۹۵ غرامت بیمه پرداخت شده به استان یکهزار و ۱۴۰ میلیارد ریال است، گفت: کل مبلغ غرامت تائید شده استان از اول سال ۱۳۹۷ تا امروز ۵۸ میلیارد ریال است که در مقایسه با سال زراعی ۹۵-۹۴ و سال های قبل از آن عدد پائینی را نشان می دهد و از این مبلغ نیز تنها ۳۳ میلیارد ریال پرداخت شده و بقیه آن در مرحله پرداخت قرار دارد.

دکتر ابراهیمی پاک اظهار داشت: یکی از سیاست گذاری های صندوق بیمه کشاورزی در سال آینده، بیمه گری بصورت استانی و منطقه ای براساس شرایط و موقعیت هر استان است و نسبت غرامت پرداخت شده در استان آذربایجان شرقی به سهم بیمه گذار، عدد ۳.۳۴ است.

گفتنی است امسال ۲۵ هزار هکتار اراضی زراعی و ۱۰۵ هکتار از باغ های استان آذربایجان شرقی تحت پوشش صندوق قرار گرفته است.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید