جمعه، 30 فروردين 98

مجمع عمومی مالی صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

مجمع عمومی مالی صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

جلسه مجمع عمومی مالی صندوق بیمه کشاورزی برگزار و طی آن اهداف، رویکردها و منابع درآمدی - هزینه ای پیشنهادی برای سال مالی 1398 به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی در جلسه مورخ 20 آبان ماه سال 1397، با حضور اعضاء هیأت مدیره و شماری از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی در محل دفتر امور مجامع وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد و فعالیت های سال مالی جاری صندوق بیمه به تفصیل تشریح و سپس بودجه پیشنهادی سال مالی 1398، پس از بررسی اعضاء  به تصویب رسید.

گفتنی است صندوق بیمه کشاورزی با اجرای طرح های نوین بیمه ای ضمن جلب رضایت و مشارکت حداکثری کشاورزان از طریق اجرای طرح های فراگیر بیمه ای و توسعه شبکه بازاریابی بیمه کشاورزی، گامی مؤثر در راستای حمایت از تولید و توسعه بخش کشاورزی بر می دارد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید