چهارشنبه، 01 خرداد 98

کارگاه آموزشی شناسایی آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری و مقابله با آن برگزار گردید

کارگاه آموزشی شناسایی آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری و مقابله با آن برگزار گردید

کارگاه آموزشی شناسایی آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری و مقابله با آن با هدف توسعه مهارت های فردی در محل سرای گفتگو صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، این کارگاه آموزشی یکروزه در 11 مهر ماه جاری در اجرای برنامه های آموزشی ستادی صندوق و با هدف توسعه شناخت و آگاهی عمومی کارکنان سازمان در حوزه مهارت های زندگی، با حضور  جمعی از مدیران و کارشناسان ستادی صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید