چهارشنبه، 01 خرداد 98

خسارت سیل بیمه گذاران پرداخت می شود

خسارت سیل بیمه گذاران پرداخت می شود

صندوق بیمه کشاورزی، براساس ماده واحده قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، طیف وسیعی از ریسک های بخش کشاورزی به ویژه عوامل قهری – طبیعی مانند سیل، توفان، باران های سیل آسا و خشکسالی را زیرپوشش حمایتی خود دارد که در محصولات مختلف این عوامل خطر متفاوت هستند.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی درپی نوسانات دمایی و بارندگی شدید در شمال وبرخی مناطق کشور، از بیمه گذارانی که با توجه به عامل خطر سیل مندرج در بیمه نامه معتبر، آسیب دیده اند، دعوت می شود ضمن اعلام خسارت خود به نزدیک ترین شرکت خدمات بیمه ای، فرآیند بررسی خسارت را آغاز نمایند.

همکاران ما در سراسر کشور آماده اند تا بررسی خسارات بیمه گذاران را در نخستین فرصت انجام دهند.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید