يكشنبه، 06 مهر 99

تفاهم نامه همکاري مشترک صندوق بيمه کشاورزي و صندوق کارآفريني اميد

تفاهم نامه همکاري مشترک صندوق بيمه کشاورزي و صندوق کارآفريني اميد

در راستای توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی و حمایت از سیاست های اشتغال مولد و پایدار در کسب و کارهای خرد و کوچک روستایی و کاهش ریسک سرمایه گذاری به ویژه در مناطق روستایی، محروم و کمتر برخوردار با اتکاء به دانش، تجربه و منابع مالی مشترک تفاهم نامه همکاري مشترک میان صندوق بيمه کشاورزي و صندوق کارآفريني اميد مبادله گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در راستای ارتقای شاخص ضریب نفوذ بیمه و امکان برخورداری حداکثری بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی از مزایای بیمه کشاورزی، تفاهم نامه همکاری مشترک به نمایندگی محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام و عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی و نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید منعقد شد.

ازجمله اهداف این تفاهم نامه می توان به حمایت از جبران خسارت های احتمالی دریافت کنندگان تسهیلات بخش کشاورزی از طریق بیمه محصولات کشاورزی در رسته های کسب و کاری مانند گلخانه، دام سبک و سنگین، طیور، آبزیان و زیربخش های صنایع تبدیلی و صنایع غذایی اشاره کرد.

این همکاری در جهت ایجاد بسترهای لازم در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان روستایی، شناسایی و معرفی کارآفرینان و فرصت های ایجاد اشتغال به صندوق کارآفرینی امید از طریق کارگزاری ها به عنوان عوامل استعدادیابی، همکاری و تعامل با هدف ایجاد و تقویت زیرساخت های مالی و فناوری اطلاعات در حوزه توسعه روستایی از طریق برقراری ارتباط بین زیرساخت های فناوری اطلاعات، تعریف برنامه مشترک برای ایجاد و یا توسعه فین تک، با هدف پرداخت حق بیمه از طریق اپلیکیشن یا سازوکارهای فناوری مشترک ازجمله تعهدات طرفین این تفاهم نامه می باشد.

این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت پنج سال شمسی معتبر می باشد و در پایان مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید