سه شنبه، 28 خرداد 98

حضور صندوق بیمه کشاورزی در کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان

حضور صندوق بیمه کشاورزی در کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان

           حضور مؤثر و پررنگ نظام بیمه کشاورزی در کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان، با حضور و سخنرانی قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح امروز هفدهم شهریور ماه 97 در نخستین روز از برگزاری کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان درتهران، دکتر حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، در آئین افتتاحیه و نشست اصلی این کنفرانس، به عنوان سخنران کلیدی با ارائه گزارشی با موضوع مدیریت ریسک و رویکرد جدید نظام بیمة کشاورزی و نقش بیمه در کنترل بیماری آنفلوآنزا به ایراد سخن پرداخت.

دکتر محمدابراهیم حسن نژاد طی گزارشی از عملکرد بیمه کشاورزی و پایگاه های قانونی آن، در جبران خسارات و کمک به مدیریت ریسک های مالی در بخش کشاورزی کشور به بیمه طیور و خسارات آن پرداخت و اعلام کرد: با اجرای طرح نوین فراگیر بیمه پایه طیور کشور، بیش از 2 میلیارد قطعه طیور تحت پوشش حمایتی بیمه کشاورزی قرار گرفته است.

قائم مقائم صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به اهمیت و نقش بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک های مالی بخش کشاورزی،

پوشش عوامل خطر با شدت زیاد

کاهش حق بیمه و گرایش بیشتر مرغداران برای بیمه

کاهش تعداد کارشناسان ارزیاب خسارت مورد نیاز

کاهش مخاطرات اخلاقی با توجه به حذف کامل گله

عدم نیاز به بازدیدهای مکرر ارزیاب از مزارع آلوده برای شمارش

حذف ریسک های پایین از عوامل خطر تحت پوشش ترغیب مرغدار به مراقبت بیشتر از گله

 را ازجمله مزایای اجرای طرح ملی بیمه پایه طیور برشمرد.

گفتنی است از آغاز اجرای طرح بیمه پایه طیور در کشور تعداد 2 میلیاردقطعه طیور بیمه شده، همچنین بابت طیور موجود که در تعداد 478 واحد در اثربیماری معدوم شده اند، بیش از 3754 میلیارد ریال غرامت پرداخت گردیده است.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید