شنبه، 03 مهر 00

کارگاه آموزشی سامانه جامع بیمه کشاورزی برگزار گردید

کارگاه آموزشی سامانه جامع بیمه کشاورزی برگزار گردید

کارگاه آموزشی با هدف توسعه مهارت فنی و تخصصی در محل سرای گفتگو صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، این  کارگاه تخصصی طی روزهای 13 و 14 شهریور ماه جاری در راستای بهره برداری مضاعف کارشناسان ستادی صندوق بیمه از کارکردهای سامانه جامع بیمه کشاورزی در زیر بخش های منابع طبیعی، باغبانی و زراعت  برگزار گردید.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید