يكشنبه، 17 آذر 98

پرداخت ۱۱۰ میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران سیستان و بلوچستان

پرداخت ۱۱۰ میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران سیستان و بلوچستان

مدیر شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۱۰ میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، علی اکبر داورپناه، مدیر شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار بسیج در زاهدان گفت: صندوق بیمه کشاورزی در استان سیستان و‌ بلوچستان، از ابتدای سال ۹۷ تا کنون مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران صندوق بیمه در این استان پرداخت کرده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت حمایت از تولید محصول استراتژیک گندم و به منظور جبران خسارت ناشی از خشکسالی در منطقه سیستان، از مجموع غرامت پرداختی مبلغ ۹۱ میلیارد ریال متعلق به ۲۶۲۷ نفر بیمه گذار خسارت دیده برای اولین بار قبل از شروع سال زراعی جدید به طور کامل پرداخت گردید.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید