پنجشنبه، 09 آذر 02

جلسه بیمه شاخص زراعت برگزار شد

جلسه بیمه شاخص زراعت برگزار شد

جلسه بیمه شاخص عملکرد گندم، به عنوان یکی از طرح های نوین بیمه کشاورزی که امروزه در سطح جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته رواج دارد، صبح امروز سی ام مردادماه 97 در سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این جلسه که رئیس و معاون سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر شعب بانک کشاورزی و معاون خدمات بیمه ای استان قزوین حضور داشتند، ویژگی های این طرح توسط مهندس حسن نژاد قائم مقام و دکتر ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره و مسؤولین ذیربط به تفصیل تشریح و بررسی گردید.

همچنین پیشنهادهای مدیران استانی نیز مطرح و در این زمینه گفتگو شد.

گفتنی است، در سال زراعی پیش روی، متناسب با شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور، طرح های نوین و اثربخشی برای بیمه گذاران تدارک دیده شده است که به زودی اعلام خواهد شد.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید