يكشنبه، 17 آذر 98

حضور قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در مزارع دام صنعتی استان البرز

حضور قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در مزارع دام صنعتی استان البرز

صبح روز دوشنبه مورخ 8 مرداد ماه 97، مهندس محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با حضور در مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان البرز، ضمن بازدید از دفتر معاونت خدمات بیمه کشاورزی دراین استان، از نزدیک آخرین وضعیت بیمه محصولات تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی در استان البرز را مورد بررسی  قرارداد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در ادامه با همراهی تیم فنی، بازدید میدانی از واحدهای تولیدی تحت پوشش بیمه دام صنعتی در استان البرز صورت گرفت.

مهندس حسن نژاد طی این بازدید با اشاره به توسعه خدمات بیمه کشاورزی به ویژه خدمات الکترونیک به جامعه تولیدکنندگان ایران، بر رعایت اصول فنی و پایش مسائل مالی در بیمه کشاورزی  در جهت رضایتمندی بیمه گذاران تأکید نمود.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، پس از بررسی روند اجرای بیمه گری و ارزیابی خسارت، بر لزوم انعطاف در برابر انتظارات منطقی بیمه گذاران مطالبی را بیان نمود.

در این سفر تعدادی از مسؤولین ستادی صندوق بیمه کشاورزی این تیم را همراهی کردند.

گفتنی است استان البرز به سبب شرایط خاص جغرافیایی در مناطق مختلف دارای آب و هوای مستعدی بوده و از پتانسیل بالایی در تولید محصولات کشاورزی به خصوص تولید گوشت قرمز و محصولات پروتئینی برخوردار است.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید