دوشنبه، 28 مرداد 98

نگاهی به بیمه کشاورزی در استان البرز

نگاهی به بیمه کشاورزی در استان البرز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز از اقدامات صندوق بیمه کشاورزی برای کاهش خسارات ناشی از عوامل قهری طبیعی برای تمام محصولات زراعی پائیزه و همچنین باغ های استان، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، مهندس سید مجید موسوی با اشاره به تأثیرتغییرات اقلیمی در فعالیت‌های بخش کشاورزی استان، گفت: البرز دارای تنوع اقلیمی مناطق کوهستانی در شهرستان ساوجبلاغ تا منطقه دشت بیابانی اشتهارد است.

مهندس موسوی با عنوان تولیدات محصولات کشاورزی مناطق معتدل، نیمه سردسیر و نیمه گرمسیر در استان، خاطرنشان کرد: در این مناطق، محصولات زراعی و باغی بسیار متأثر از تغییرات اقلیمی است به طوری که در بعضی از سال ها مانند سال جاری تغییر اقلیم بهاره و افت شدید دما تا 10 درجه زیر صفر، منجربه خسارات میلیاردی در محصولات زراعی و باغی کشاورزان شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به گرمای ماههای اخیر، یادآور شد: افزایش شدید دما در تابستان جاری که با اوج مصرف آب کشاورزی، همراه شد، باعث محدودیت منابع آبی و شدت تبخیر و تعرق در سطح مزارع شد که این روند بر روی کمیت و کیفیت محصول، تاثیرگذار است.

موسوی خبر داد: به منظور کاهش خسارات ناشی از  عوامل قهری - طبیعی به کشاورزان، جهاد کشاورزی به کمک صندوق بیمه کشاورزی اقدام به بیمه کردن تمام محصولات زراعی پائیزه مانند ذرت و پنبه و همچنین محصولات باغی موجود در استان در طول سال زراعی می کند.

موسوی اضافه کرد: با اجرای این طرح، سالانه 15 هزار هکتار محصولات زراعی و باغی تحت پوشش حمایتی صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفته و سالانه با همایش های آموزشی برگزار شده توسط ترویج و صندوق بیمه کشاورزی، این سطح افزایش می یابد تا تعداد کشاورزان بیشتری تحت حمایت این صندوق قرار گیرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، تأکید کرد: جهاد کشاورزی استان ضمن توصیه‌های فنی در خصوص بکارگیری ارقام مختلف بذر محصولات زراعی و استفاده از نهال های سازگار با اقلیم متنوع استان، کشاورزان را در راستای مدیریت پیشگیری از خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی و عوامل قهری، حمایت می کند.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید