چهارشنبه، 01 خرداد 98

بیمه کشاورزی به تنهایی تمام مخاطرات بخش کشاورزی را مدیریت نمی کند

بیمه کشاورزی به تنهایی تمام مخاطرات بخش کشاورزی را مدیریت نمی کند

معاون پژوهشی موسسه پژوهش ها و برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیستم بیمه ای با پوشش کامل بدون توسعه زیر ساخت ها در حمایت از تولیدکننده کارآیی ندارد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از پایگاه خبری فصل اقتصاد، علی کیانی راد، عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی موسسه پژوهش ها و برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص الزامات تقویت بیمه کشاورزی، اظهار کرد: زمانی که در خصوص بیمه صحبت می کنیم باید توجه داشته باشیم که این امر به عنوان یک ابزار مدیریت مخاطرات ریسک برای تولیدکننده بخش کشاورزی است.

وی افزود: بیمه به تنهایی نمی تواند تمام مخاطرات بخش کشاورزی را مدیریت کند و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اگر کشاورز بیمه شود در این صورت کلیه مخاطراتی که آنها را تهدید می کند مدیریت خواهند شد.

کیانی راد بیان کرد: اگر سیستم بیمه ای با پوشش کامل و پیشرفته ترین روش های ارزیابی خسارت را داشته باشیم، اما اگر در کنار آن سیاست تعرفه ای واردات درست، قیمت مناسب، حمایت های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین زیرساخت مناسب نداشته باشیم بیمه نمی تواند کارآیی در حمایت از تولیدکننده نشان بدهد.

معاون پژوهشی موسسه پژوهش ها و برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما در تصویب قوانین و سیاست ها و همچنین در اجرای آن و نظارت بر آنها دچار اشکال و ایراد هستیم و نتوانسته ایم طی این سال ها کیفیت حکمرانی را در کشور ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: باید توان و قدرت اقتصادی کشور را در بحث انواع بیمه ها مدنظر قرار دهیم به هر جهت زمانی که قدرت اقتصادی کشور کاهش پیدا کند و رشد مناسبی در تولید ناخالص، ارزش افزوده و ارتقای بهره وری نداشته باشیم تولیدکننده توان مقابله با مخاطرات را نخواهد داشت.

کیانی راد با بیان اینکه یک الگوی بیمه ای خوب چه ویژگی های باید داشته باشد، تصریح کرد: زمانی که می خواهیم یک الگوی بیمه ای را طراحی کنیم باید مراحلی از جمله مقوله بیمه شونده، ماهیت مخاطره احتمالی و قابلیت بیمه شده آن، برآورد خسارت قابل انتظار بررسی شود.

معاون پژوهشی موسسه پژوهش ها و برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: ظرف 5 سال گذشته تحولات بسیاری در زمینه بیمه گری محصولات کشاورزی رخ داده و چشم انداز آینده بیمه کشاورزی بسیار روشن است به شرطی که اقتصاد کشور به سمت بهبود و ارتقا پیش برود.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید