پنجشنبه، 26 مهر 97

حضور صندوق بیمه کشاورزی در کنفرانس اقتصاد کشاورزی

حضور صندوق بیمه کشاورزی در کنفرانس اقتصاد کشاورزی

یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران در 18 و 19 اردیبهشت ماه 1397 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ کهن ترین مرکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار گردید. گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج مرکز استان البرز، میزبانی این رویداد بزرگ علمی کشور را عهده دار بود. این کنفرانس مطابق روال گذشته به منظور بررسی و تجمیع یافته های جدید پژوهشگران و محققان علم اقتصاد کشاورزی در حوزه اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شد و یک رویداد علمی شایان توجه در سطح ملی محسوب می گردد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی حضور مؤثر و پررنگ نظام بیمه کشاورزی و مدیریت ریسک های مالی بخش کشاورزی در یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی، با حضور و سخنرانی مهندس حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی به ثبت رسید.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی طی سخنانی با تبیین نظام بیمه کشاورزی به عنوان یک بیمه حمایتی نظام مند و اشاره به وضعیت بیمه کشاورزی در جهان، به نقش دولت و مشارکت عمومی، به ویژه محققان در ارتقای این سامانه حمایتی پرداخت.

غرفه صندوق بیمه کشاورزی نیز با استقرار نمایشگر سامانه جامع بیمه کشاورزی cs پذیرای بازدیدکنندگان علاقمند به مباحث بیمه ای ازجمله رئیس صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک و صندوق بیمه کشاورزی و شمار بسیاری از استادان و دانشگاهیان بود.

این رویداد شامگاه چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 97 پس از دو روز به کار خود پایان داد.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید