چهارشنبه، 26 دى 97

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران ستادی و استانی نظام بیمه کشاورزی

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران ستادی و استانی نظام بیمه کشاورزی

نخستین جلسه هماهنگی مدیران ستادی و استانی صندوق بیمه کشاورزی در سال جاری از صبح امروز 8 اردیبهشت ماه 1397در مشهد مقدس در حال برگزاری است.

مهندس حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در این همایش با اعلام شعارسال ۹۷ مبنی بر فروش بیشتر بیمه نامه کشاورزی بر تحقق افزایش منابع بیمه ای تأکید نمود.

این هم اندیشی علاوه بر رسیدگی به موضوعات جاری نظام بیمه کشاورزی تحقق برنامه های بیمه ای سال زراعی جاری را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

در این هم اندیشی که تا روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه جاری ادامه خواهد داشت, مدیران ستادی و استانی نظام بیمه کشاورزی حضور داشته و به طرح دیدگاه های خود می پردازند.

گفتنی است، این هم اندیشی، خدمت مضاعف و هرچه بیشتر به جامعه شریف بیمه گذاران را به عنوان یکی از اهداف این نشست سراسری در دستور کار خود قرار داده است.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید