چهارشنبه، 26 دى 97

صندوق بیمه کشاورزی بررسی خسارات سال 97 را آغاز کرده است

صندوق بیمه کشاورزی بررسی خسارات سال 97 را آغاز کرده است

در پی بروز خسارات سرما، سیل و دیگر خطرات زیرپوشش بیمه کشاورزی در آغازین ماه سال جاری، صندوق بیمه کشاورزی بی درنگ فرآیند بررسی و ارزیابی خسارات محصولات زراعی، باغی، دامی و منابع طبیعی را در مناطق آسیب دیده آغاز نموده است.

بدیهی است در نخستین فرصت و با تأمین اعتبار قانونی مقرر در بودجه سال 97، غرامت بیمه گذاران زیان دیده پرداخت خواهد شد و جای نگرانی نخواهد بود.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید