سه شنبه، 06 اسفند 98

آخرین جلسه شورای مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی در سال 96 برگزار شد

آخرین جلسه شورای مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی در سال 96 برگزار شد

صبح روز 20 اسفند ماه 96، آخرین نشست شورای مدیران ستادی در سال 1396 در محل سرای گفتگوی صندوق بیمه کشاورزی با حضور قائم مقام، اعضاء هیأت مدیره و مدیران ستادی برگزار شد.

در این جلسه نخست مهندس پارسا مدیرامور بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی ضمن اشاره به اجرای موفق بیمه شاخص عملکرد در سه استان، از استقبال کشاورزان از طرح بیمه پایه  نیز سخن گفت.

وی و مدیران ادارات تخصصی بیمه در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت بیمه گری و پرداخت غرامات در سراسر کشور و موارد تحت پوشش حمایتی بیمه را در زیربخش های زراعت، باغبانی، منابع طبیعی، دام، طیور و آبزیان به اعضاء ارائه دادند.

در ادامه مهندس حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی ضمن تقدیر از تلاش های انجام یافته، موفقیت نظام بیمه کشاورزی را در استمرار تحلیل و رصد روش های بیمه ای به دور از تعصب و رفع نواقص عنوان کرد.

مهندس حسن نژاد با اعلام این مطلب که طرح سامانه پایش بیمه کشاورزی یک اقدام ملی است، بر اتصال نقطه جغرافیایی در سامانه و اعمال روش های تکمیلی علمی در این طرح تاکید نمود و از لزوم همکاری نزدیک تر با سازمان شیلات و امکان اجرای طرح فراگیر بیمه آبزیان با توجه به قانون بهره وری در برخی رشته های آبزی پروری در آینده نزدیک سخن گفت.

وی همچنین با اعلام پیچیدگی های فراوان در طرح ساماندهی کارگزاران بیمه کشاورزی خواستار رسیدگی جدی، با دقت و بهبود وضعیت تلاشگران در این حوزه شد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی حساسیت و همبستگی سازمانی همکاران صندوق بیمه را ستود و آن را در کنار تدبیر و مراقبت، عامل موفقیت نهاد بیمه کشاورزی معرفی نمود.

در پایان مهندس حسن نژاد ضمن تقدیر ازهمه کسانی که در نظام بیمه کشاورزی کوشش می نمایند، سالی خوش و پر از موفقیت آرزو نمود.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید