شنبه، 03 مهر 00

بازدید مدیرعامل بانک و صندوق بیمه کشاورزی از سامانه جامع بیمه کشاورزی

بازدید مدیرعامل بانک و صندوق بیمه کشاورزی از سامانه جامع بیمه کشاورزی

ستاد صندوق بیمه کشاورزی میزبان مدیرعامل بانک و صندوق بیمه کشاورزی بود.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک و صندوق بیمه کشاورزی، مهندس ماهیکار عضو هیأت مدیره بانک و صندوق بیمه کشاورزی، مهندس حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، مهندس سعیدی و دکتر ابراهیمی پاک اعضاء هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی و شماری از مدیران ارشد ستادی صندوق بیمه از سامانه جامع بیمه کشاورزی CS و اتاق مانیتورینگ برخط بازدید نمودند.

در این جلسه نخست با هدایت مهندس سعیدی عضو هیأت مدیره، مهندس کریمان رئیس اداره کل فناوری اطلاعات صندوق بیمه کشاورزی، گزارش مبسوطی از استقرار سامانه جامع بیمه کشاورزی CS و اتاق مانیتورینگ و کارکردهاومزیت های انحصاری آن به جلسه ارائه نموده وابعاد مختلف وزوایا وقابلیت های گوناگون آن را شرح داد.

مهندس حسن نژادنیز، طی گزارشی آخرین وضعیت اجرای عملیات بیمه کشاورزی در کشور را تشریح و مسیر حرکت سامانه موصوف را در راستای خدمت رسانی مضاعف به جامعه شریف کشاورزان ایرانی برشمرد و ازجملهمزایای آن؛ شفافیت مالی در منابع ومصارف،گزارش گیری برخط ،امکان رصدوراهبری نظام بیمه کشاورزی و سرعت در تراکنش های مالی دانسته و از برنامه های آتی و آخرین تحولات این بخش اقتصادی کشور سخن گفت.

همچنین درادامه دکتر شهیدزاده با ابراز رضایت وضمن تقدیر از استقرار سامانه جامع بیمه کشاورزی CS و لزوم توسعه آن بر تحلیل محتوای تولید شده از طریق سامانه  در برنامه ریزی های آتی  وحفظ حقوق بیمه گذاران تأکید نمود.

در پایان به صورت نمادین بیمه نامه ای به شیوه برخط از طریق سامانه جامع بیمه کشاورزی صادر و توسط مدیرعامل بانک و صندوق بیمه کشاورزی و قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی توشیح گردید.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید