پنجشنبه، 26 مهر 97

جلسه بررسی افزایش همکاری علمی و پژوهش های کاربردی با بخش غیردولتی برگزار شد

جلسه بررسی افزایش همکاری علمی و پژوهش های کاربردی با بخش غیردولتی برگزار شد

بیمه کشاورزی به عنوان یک تخصص بین رشته ای و در عین حال چند رشته ای در جهان همواره پیوندی ناگسستی با مقوله پژوهش و فناوری دارد و می باید به منظور بهره گیری از ابزارهای تسهیل گر و جامع، اجرای آن را در سطح میلیون ها هکتار و میلیون ها بیمه گذار روان سازی نماید.

صبح امروز دوم آبان 96، ستاد صندوق بیمه کشاورزی میزبان شماری از پژوهشگران بخش کشاورزی بود.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی در این نشست شیوه های جمع آوری، فرآوری و بهره گیری از داده ها و تولید اطلاعات یکپارچه در بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید