پنجشنبه، 26 مهر 97

جلسه شورای مدیران صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

جلسه شورای مدیران صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

صبح امروز سه شنبه مورخ 25 مهرماه 96 جلسه شورای مدیران با حضور رئیس و اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه نخست پس از قرائت قرآن کریم، گزارش اداره کل بازرسی و نظارت صندوق بیمه کشاورزی ارائه گردید و عملکرد و برنامه های آتی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و به پرسش های اعضاء پاسخ داده شد.

در ادامه حوزه های ستادی نسبت به گزارش آخرین اخبار و رویدادهای حوزه تابعه اقدام نمودند.

مهندس محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی نیز طی سخنانی در خصوص اهمیت و لزوم حمایت بخش های مختلف از امر خطیر بازرسی، بر نظارت و مقوله شفاف سازی عملیات بیمه ای در کشور تأکید نمود.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید