چهارشنبه، 28 شهريور 97

مجمع عمومی عادی سالانه صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صندوق بیمه کشاورزی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 برگزار شد.

این جلسه در تاریخ 14 شهریور ماه جاری در محل وزارت جهاد کشاورزی با حضور اعضاء مجمع، مدیرعامل بانک و صندوق بیمه کشاورزی، قائم مقام و اعضاء هیأت مدیره برگزار گردید.

طی این جلسه، گزارش مبسوطی از سوی صندوق بیمه قرائت گردید و در نهایت پس از ارائه گزارش بازرس و حسابرس قانونی و اظهار نظر اعضاء، صورت­ های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 و برنامه­ های آتی (سال زراعی 97 – 96) به تصویب رسید.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید