جمعه، 01 تير 97

غرامت بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد

بسم الله الرحمن الرحیم

غرامت بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد

     کشاورزی در کشور ما همواره با ریسک های اقلیمی و آب وهوایی بی شماری روبروست؛ رخداد سیل و خشکسالی، تگرگ، توفان و تندباد و انواع بیماری های دام و طیور ازجمله خساراتی است که همیشه سبد غذایی خانوار را مورد تهدید قرار می دهد این درحالی است که یگانه راه موثر در جبران نظام مند خسارات چندین میلیاردی این بخش زیربنایی از اقتصاد کشور که رسالت مهم امنیت غذایی را برعهده دارد؛ مدیریت ریسک های مالی با بهره گیری از سازوکار بیمه کشاورزی است که در جهان امروز بیش از یک قرن است که توسط دولت های مترقی به کارگرفته می شود.

علی رغم وجود محدودیت‌های اعمال شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) برای بخش کشاورزی، روزانه به طور متوسط یک میلیارد دلار در جهان یارانه پرداخت می‌شود که دراین میان کمک های دولت ها از طریق بیمه کشاورزی مورد تاکید همیشگی بانک جهانی و سازمان های معتبربین المللی است به گونه ای که تنها در یکی از کشورها یارانه پرداختی بابت بیمه کشاورزی به حدود 10 میلیارد دلار در سال می رسد.

در مکانیسم بیمه کشاورزی با توجه به مشارکت کشاورزان و پرداخت حق بیمه، شان و احترام کشاورز به عنوان تولیدکننده ای که جامعه برخوان رحمت او میهمان است، رعایت می شود و براساس قرارداد حقوقی تنظیمی که بیمه نامه نامیده می شود؛ در هنگام خسارت، مطالبه گر حقوق قانونی خویش است و بیمه گر می باید برهمین اساس به تعهدات خود عمل نماید.

در قانون برنامه ششم توسعه؛ قانون گذار علاوه بر ایجاد ردیف مستقل پیش بینی اعتبار در بودجه های سالیانه، به تخصیص یافتگی  100درصدی آن نیز تاکید دارد که نشان از رویکرد همه جانبه قوای مقننه و مجریه به سازوکار مدرن بیمه کشاورزی و منابع طبیعی دارد.

گفتنی است براساس قانون اعداد بزرگ در بیمه، هر قدر تعداد کسانی که بیمه نامه خریداری می نمایند، بیشتر باشد امکان کاهش تعرفه ها و حمایت کیفی تر در هنگام رخداد خسارت میسرتر خواهد بود.

به لطف الهی،از آغاز سال 95 تاکنون مبلغ 12 هزار  میلیارد ریال کل مطالبات بیمه گذاران پرداخت گردیده است و امید است با تحقق و تخصیص بهنگام اعتبار مندرج در قانون بودجه 96 امکان خدمت مضاعف فراهم آید.

شایان ذکر است بیمه کشاورزی در کشور علیرغم اینکه در سطوح مناطق تولیدی و عرصه های کشاورزی اجرا می شود؛ به صورت الکترونیک و برخط، این قابلیت را دارد که با مدیریت مالی و حساب شده، وجوه دریافتی و پرداختی مربوط به میلیون ها پرونده را به صورت دقیق و صحیح مدیریت نماید.

در پایان جای آن دارد از شکیبایی و همراهی جامعه شریف و نجیب کشاورزان ایرانی، دولت، وزارت جهادکشاورزی، بانک کشاورزی و به ویژه همکاران تلاشگر در ستاد و استان ها سپاسگزاری نمایم.

محمدابراهیم حسن نژاد

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی 

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید