يكشنبه، 06 مهر 99

گامی نو در جهت تعادل در منابع و مصارف بیمه کشاورزی

گامی نو در جهت تعادل در منابع و مصارف بیمه کشاورزی

بیمه کشاورزی به عنوان یکی از ابزارهای مالی مدیریت ریسک؛ با به کارگیری تکنیک های مالی می تواند کیفیت خدمت رسانی خود را به جامعه بیمه گذاران توسعه بخشد ، از همین روی مقارن با فرخنده زادروز امیر مومنان حضرت علی علیه السلام، با اجرای طرح مدیریت منابع و مصارف در بیمه کشاورزی، استان خراسان رضوی در حوزه منابع داری اختیارات مدیریتی افزوده می شود.

مهندس محمد ابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی بر اساس بررسی ها و تصمیمات متخذه قبلی؛ در سفر به استان خراسان رضوی برخی اختیارات متمرکز در ستاد صندوق بیمه را ازجمله مدیریت  منابع و مصارف به مسولین بیمه این استان واگذار نمود.

در قالب این طرح و با اجرای تفاهم نامه سه جانبه ای که فی مابین صندوق بیمه کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت شعب بانک کشاورزی توشیح و مبادله گردید، منابع مالی ناشی از حق بیمه های دریافتی در استان صرف خسارت دیدگان همین استان خواهد شد.

 درادامه مهندس حسن نژاد ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح، پوشش خسارت ها و پاسخگوئی به خسارت دیدگان بخش و همچنین مدیریت ریسک در بخش کشاورزی بهبود قابل ملاحظه ای یافته و در صورت موفقیت طرح به سایر استان های کشور نیز تعمیم یابد.

این طرح به صورت آزمایشی و در محدوده محصولات بهاره برای سال زراعی ۹۶-۹۵ اجرا می گردد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید