چهارشنبه، 17 خرداد 02

گروه نباتات صنعتی

مورد بیمه: 
بیمه محصول پنبه از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، فارس، قم، قزوین، کرمانشاه، یزد، سمنان، کرمان، مرکزی، مازندران، اصفهان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرار داد (حداکثر دهم خرداد) تا خاتمه قرارداد(پایان آبان ماه) درخصوص سرمای زودرس پائیزه، تا دهم آبان ماه.
شماره صفحه: 
6
دسته بندی: 
زراعیگروه نباتات صنعتی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، باران های سیل آسا، سرما، توفان، زلزله، خشکسالی، گرما (در استان های سمنان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قم).

مورد بیمه: 
بیمه محصول نیشکر از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرار داد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان خوزستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر نیمه مهرماه) تا خاتمه قرارداد (نیمه اردیبهشت ماه).
شماره صفحه: 
5
دسته بندی: 
زراعیگروه نباتات صنعتی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، زلزله.

مورد بیمه: 
بیمه محصول چغندر قند از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: تهران،البرز، فارس، کرمانشاه، یزد،اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان، مرکزی،اردبیل، خوزستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، خراسان رضوی،خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد
مدت پوشش بیمه: 
کشت بهاره از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر پایان اردیبهشت ماه) تا خاتمه قرارداد (آخر آذرماه) و در کشت پائیزه از زمان انعقاد قرار داد(حداکثر پایان آبان ماه) تا خاتمه قرارداد (آخر فروردین ماه).
شماره صفحه: 
4
دسته بندی: 
زراعیگروه نباتات صنعتی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا، توفان، زلزله، گرما (فقط در خوزستان)، باد گرم در سال دوم (فقط برای مزارع چغندر بذری)

مورد بیمه: 
بیمه محصول توتون از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: گیلان، مازندران، گلستان ،آذربایجان غربی، کردستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر پایان اردیبهشت ماه) تا خاتمه قرارداد(نیمه آبان ماه).
شماره صفحه: 
8
دسته بندی: 
زراعیگروه نباتات صنعتی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، باران های سیل آسا، تگرگ ،توفان، سرما ،یخبندان ،زلزله، گرما و باد گرم (فقط در گیلان)خشکسالی(فقط در مازندران).