سه شنبه، 15 اسفند 02

نمایشگاه جامع کشاورزی1401

صندوق بیمه کشاورزی به سبب حضور موفق در نمایشگاه جامع کشاورزی ایران 1401 مورد تقدیر قرار گرفت. ب ه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، از سوی مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به سبب حضور فعالانه و موفق صندوق بیمه کشاورزی در نمایشگاه جامع کشاورزی ایران 1401 که از 19 الی 22 دیماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور تمامی فعالان...