سه شنبه، 11 مهر 02

13 آذرماه روز بیمه

برنامه زنده تلویزیونی رویش با موضوع " معرفی خدمات نوین بیمه کشاورزی" به مناسبت "روز ملی بیمه" صندوق بیمه کشاورزی، برنامه زنده تلویزیونی ویژه ای را به مناسبت گرامیداشت " روز ملی بیمه " با همکاری "مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی" و "شبکه آموزش سیما" تهیه نمود تا خدمات و دستاوردهای نوین بیمه کشاورزی را برای مخاطبین این عرصه به نحو شایسته­ ای معرفی نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه...