سه شنبه، 11 مهر 02

خسارت سرمافروردین1401

بررسی خسارات سرمازدگی به محصولات باغی تحت پوشش بیمه کشاورزی به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در پی وقوع خسارت سرمازدگی فروردین ماه سال 1401 در محصولات باغی 14 استان کشور، گروه های ارزیابی صندوق بیمه کشاورزی در کلیه شهرستان های مورد نظر تشکیل و بازدید از باغات خسارت دیده آغاز گردید و ارزیابی خسارت ادامه دارد. همچنین در پی این خسارت ها، مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی نیز به...