سه شنبه، 15 اسفند 02

تالار ترویج بیمه کشاورزی

نام استان محتوا موضوع سال تولید
گیلان کلیپ آموزشی 1401
گیلان فایل mrfy_bymh_khshwrzy.mp4 کلیپ آموزشی 1401
گیلان فایل gftgwy_khbry_mwn_khdmt_bymh_y_stn_gyln_b_shbkhh_stny1402.mp4 گفتگوی خبری با شبکه استانی 1402
گیلان فایل fylm_amwzshy.mp4 فیلم آموزشی 1401
گیلان فیلم آموزشی 1401
گیلان فایل fylm_amwzshy_2.mp4 فیلم آموزشی 1401

صفحه‌ها