سه شنبه، 15 اسفند 02

ارتباط با مديران

ردیفسمتنام و نام خانوادگیشماره تلفنپست الكترونيك
1مدیرعامل فرشید فرخ نژاد 88252155f-farokhnejad@agri-bank.com
2قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیرهعلیرضا  آل امین64009605ale-amin@sbkiran.ir
3عضو هیئت مدیرهوهب متقی نیا88250021v-motaghi@agri-bank.com
 عضو هیئت مدیرهعادل عبدایمانی64009485abdeimani@sbkiran.ir
4عضو هیئت مديرهمحمد رضا طلایی64009487talaei@sbkiran.ir
5معاون توسعه بيمه كشاورؤي قدرت اله نوری64009224nouri@sbkiran.ir
6معاون  برنامه ریزی و توسعه فناوریتورج سعیدی64009383t-saeidi@sbkiran.ir
7معاون مالی و توسعه سرمایه انسانیعلی امرائی64009300amraee@sbkiran.ir
8سرپرست اداره کل خدمات مدیریتابراهیم سورسوری64009457soorsoori@sbkiran.ir
9رئیس اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانیمراد رستم پور64009330rostampour@sbkiran.ir
10رئیس اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزی و بازاریابیحسین  پرونده64009340parvandeh@sbkiran.ir
11رئیس دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات افشین فهیما64009250fahima@sbkiran.ir
12رئیس اداره کل بیمه زراعت و باغبانیسید داود کاظمی نژاد64009220kazeminejad@sbkiran.ir
13رئیس اداره کل مطالعات و محاسبات فنی مسعود اولادی64009428oladi@sbkiran.ir
14رئیس اداره کل بیمه دام طیور و آبزیانرضا صفری اصل64009271safariasl@sbkiran.ir
15رئیس اداره کل پایش و ارزیابی خسارتمحمد جواد شمس زاده 64009387shamszade@sbkiran.ir
16رئیس اداره کل برنامه ریزی و بودجهمحمد جواد اورنگ64009246orang@sbkiran.ir
17رئیس اداره کل فناوری اطلاعاتمحمد حسین فیروزی 64009223firouzi@sbkiran.ir
18رئیس اداره کل مالیمهدی احمدی نژاد64009377ahmadinejad@sbkiran.ir
19مدیرحراستابوالفضل فضلي64009400fazli@sbkiran.ir
20 معاونت روابط عمومی و بین المللحبیب اله ضیایی64009247ziaee@sbkiran.ir
21مسئول واحد حقوقیسارو احمدی64009297ahmadi@sbkiran.ir
22سرپرست اداره کل نمایندگی ها و فروشحسین پرونده64009250parvandeh@sbkiran.ir

ارتباط با معاونت خدمات بیمه ای در استانها

 
 

ردیف

استان

نام و نام خانوادگی

شماره مستقیم

 

 

1

آذربایجان شرقی

آقای مهندس تبریزی

041-35239015

 

 

2

آذربایجان غربی

آقای مهندس صادق زاده فرحی

044-32245107

 

 

3

اردبیل

آقای مهندس قنبری

045-3324628

 

 

4

اصفهان

آقای مهندس وارسته پور

031-32331030-داخلی150

 

 

5

البرز

آقای مهندس اسعدی

026-32756815

 

 

6

ایلام

آقای مهندس نعمتی

084-33337225

 

 

7

بوشهر

آقای مهندس حسینی پناه

077-33554998

 

 

8

تهران

آقای مهندس بلوریان

021-86011527

 

 

10

چهارمحال بختیاری

آقای مهندس  رحیمی

038-33339355

 

 

11

خراسان رضوی

آقای مهندس فرزانه

051-37638719

 

 

12

خراسان شمالی

آقای مهندس پورزوارم

058-32240434

 

 

13

خراسان جنوبی

آقای مهندس غنچه

056-32210080

 

 

14

خوزستان

آقای مهندس آلاله

061-33352105

 

 

15

زنجان

آقای مهندس خادم ناسی

024-33339669

 

 

16

سمنان

آقای مهندس کرم الدین

023-33361952

 

 

17

سیستان و بلوچستان

آقای مهندس فیروزی

054-33420842

 

 

18

فارس

آقای مهندس  پزشکی

071-32342556

 

 

19

قزوین

آقای مهندس طهرانی ها

028-33358440

 

 

20

قم

آقای مهندس صنعتگر

025-36629646

 

 

21

کردستان

آقای مهندس حیدری

087-33288644

 

 

22

کرمان

آقای مهندس احمدزاده فرسنگی

034-32269841

 

 

23

کرمانشاه

آقای مهندس امینی

083-38254532

 

 

24

کهگیلویه و بویر احمد

آقای مهندس مرادی

074-33222180

 

 

25

گیلان

آقای مهندس  عبداللهی فر

013-33342066

 

 

26

گلستان

آقای مهندس محتشم امیری

017-32264201

 

 

27

لرستان

آقای مهندس فتح الله رفیعی

066-33318893

 

 

28

مازندران

آقای مهندس پورکیا

011-33350303

 

 

29

مرکزی

آقای مهندس حیدری چالشتری

086-32233070

 

 

30

هرمزگان

آقای مهندس توشنی

076-33350105-107

 

 

31

همدان

آقای مهندس حسن بیگی

081-32520771

 

 

32

یزد

آقای مهندس نوری زاده فیروز آبادی

035-38269463

 

 

33

جنوب کرمان

آقای مهندس شریفی

034-43210135