سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه لوبیا

مورد بیمه: 
بیمه محصول لوبیا از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثرنیمه خرداد ماه)تا خاتمه قرارداد (آخر مهر ماه).
شماره صفحه: 
15
دسته بندی: 
زراعیگروه حبوبات
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا، زلزله، توفان، خشکسالی، گرما در زمان گلدهی.

گروه حبوبات