سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه چغندر قند

مورد بیمه: 
بیمه محصول چغندر قند از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: تهران،البرز، فارس، کرمانشاه، یزد،اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان، مرکزی،اردبیل، خوزستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، خراسان رضوی،خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد
مدت پوشش بیمه: 
کشت بهاره از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر پایان اردیبهشت ماه) تا خاتمه قرارداد (آخر آذرماه) و در کشت پائیزه از زمان انعقاد قرار داد(حداکثر پایان آبان ماه) تا خاتمه قرارداد (آخر فروردین ماه).
شماره صفحه: 
4
دسته بندی: 
زراعیگروه نباتات صنعتی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا، توفان، زلزله، گرما (فقط در خوزستان)، باد گرم در سال دوم (فقط برای مزارع چغندر بذری)