دوشنبه، 10 مهر 02

بیمه طیور اجداد و لاین گوشتی

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه اجداد ولاین گوشتی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 65 هفتگی.
شماره صفحه: 
15
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسار تهای ناشی از سوانح طبیعی وحوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله وآتش سوزی غیر عمدی (بنابه تشخیص سازمان آتش نشانی) و امراض نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو ، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز وخسارتهای ناشی از حذف آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.