پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه طیور مادر

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه مادر گوشتی وتخمگذار.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
طیور مادر گوشتی: از یک روزگی تا پایان 65 هفتگی. طیور مادر تخمگذار: از یک روزگی تا پایان 68 هفتگی.
شماره صفحه: 
14
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی وحوداث قهری از قبیل سیل ، توفان، صاعقه، زلزله وآتش سوزی غیرعمدی (بنابه تشخیص سازمان آت شنشانی) و امراض نیوکاسل، برونشیت ، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز وخسارتهای ناشی از حذف کانون آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.