پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه طیور نیمچه گوشتی

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه گوشتی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 48 روزگی.
شماره صفحه: 
12
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله و آتش سوزی غیر عمدی (بنا به تشخیص سازمان آتش نشانی) و امراض نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز و خسارتهای ناشی از حذف کانون آلوده بنا به تشخیص و اعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.