سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه کرم ابریشم

مورد بیمه: 
تخم نوغان هیبرید، لاروهای کرم ابریشم استقرار یافته در مزرعه و پیله های تر حاصل تا پایان مرحله برداشت، که واجد شرایط بیمه پذیری باشند.
مناطق تحت پوشش: 
استانهای : گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان، خراسان رضوی.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان دريافت تخم نوغان تا زمان برداشت پيله تر(50 روز)
شماره صفحه: 
11
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل قهری و طبیعی شامل : زلزله، توفان، تگرگ، صاعقه، سیل، بارندگی سیل آسا و مداوم، نوسانات شدید درجه حرارت، رطوبت و بیماریهایی شامل: موسکاردین، فلاشری، گراسری، پبرین و بیماریهای آسپرژیلوسی.