سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه زنبور عسل

مورد بیمه: 
کندوهای مدرن پرورشی زنبور عسل با کلنی های موجود در آن که در زنبورستان های واجد شرایط بیمه مستقر می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی.
شماره صفحه: 
10
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

حوادث حین حمل و نقل و جابجائی هنگام کوچ، بارندگی سیل آسا، خشکسالی، سرما و گرمای ناگهانی، حمله و حوش، سمپاشی، آتش سوزی غیر عمد، سیل، زلزله، توفان، صاعقه و آفات و بیماریهای : لوک آمریکائی و اروپائی، نوزما، بیماری ویروسی فلجی مزمن، کنه واروا، کنه آکارین و کنه کلارا وهمچنین عارضه کاهش غیر طبیعی جمعیت پروازی کندو یا .CCD