سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه گوسفند و بز

مورد بیمه: 
گوسفند و بز بالغ و نابالغ، کوچ رو یا نیمه کوچ رو.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرار داد به مدت یک سال شمسی.
شماره صفحه: 
9
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تلف شدن دام در اثر خشکسالی، حمله و حوش، سیل، تگرگ، سرما و یخ زدگی، صاعقه، زلزله، حوادث حمل و نقل و تصادفات جاده ای حین کوچ، آتش سوزی غیر عمد، مارگزیدگی، هارگزیدگی(با تائید سازمان دامپزشکی)، پرت شدن از کوه و بیمار یهای : شاربن یا سیاه زخم، تب برفکی، آنتروتوکسمی، سالمونلوز، ذات الریه فوق حاد یا پنومونی آنزئوتیک، شاربن علامتی، طاعون و نفخ کفی.