سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه جاده های جنگلی درجه2

مورد بیمه: 
عبارتند از: جبران خسارات وارده به جاده های جنگلی درجه 2 و ابنیه فنی آن (به جز پل)بر اثر عوامل خطر تحت پوشش
مناطق تحت پوشش: 
استان های: مازندران، گیلان، گلستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد حداکثر به مدت 1 سال (به شرط اجرای عملیات).
شماره صفحه: 
5
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، رانش، زلزله.