سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه مراتع

مورد بیمه: 
عبارتند از: جبران افت تولید علوفه مرتعی که براثر عوامل خطر تحت پوشش حاصل می گردد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
مراتع قشلاقی: از اول مهرماه تا 29 اسفند ماه. مراتع ییلاقی: از اول فروردین ماه تا 31 شهریور ماه.
شماره صفحه: 
1
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، خشکسالی.